Tuesday 11th May 2021

پیوستن میبد، تفت و یزد به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

مجید جوادیان زاده افزود: دبیرخانه علمی جشنواره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با ارزیابی شاخص های شهرهای یادشده را انتخاب کرد که این مایه افتخار استان است. وی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فر...

انتخاب چهار شهر خلاق فرهنگی و هنری از خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اعلام این خبر گفت: برگزیدگان نخستین دوره «شبکه‎ شهرهای خلاق» یکشنبه، پنجم اردیبهشت‌ به صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

عضویت ۶۰ شهر در نخستین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز در آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با تاکید بر نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در شهرهای خلاق گفت: در شاخص شهرهای خلاق متغیرها و مولفه هایی مطرح است که در آن ها جایگاه فرهنگ و هنر اساسی و مهم است و نمی توانیم ...

شبکه شهرهای خلاق و هنر؛ دروازه‌ای بزرگ برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر

ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در گفت وگو با ستاد خبری شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اظهار داشت: با وجود همه‌گیری کرونا، خوشبختانه استقبال از رویداد شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بسیار قابل‌ توجه ...

پیام معاون هنری وزیر ارشاد به طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

گسترش الگوسازی شهرها با تکیه بر مزایای فرهنگی هنری: به گزارش ستاد خبری شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، در آستانه اغاز معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر دکت...

آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر  به صورت مجازی و با حضور سیدعباس صالحی و معاونین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران نهادها و سازمان های همکار، ساعت ۱۴:۳۰ روز یک‌شنبه پنجم اردیبهشت‌م...

فرم مجموعه برنامه های شهر برای پیوستن به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

فرم مجموعه برنامه های شهر برای پیوستن به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر جهت استفاده و تکمیل آن بر روی سایت بارگذاری شده است.

پیوستن میبد، تفت و یزد به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

مجید جوادیان زاده افزود: دبیرخانه علمی جشنواره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با ارزیابی شاخص های شهرهای یادشده را انتخاب کرد که این مایه افتخار استان است. وی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فر...

انتخاب چهار شهر خلاق فرهنگی و هنری از خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اعلام این خبر گفت: برگزیدگان نخستین دوره «شبکه‎ شهرهای خلاق» یکشنبه، پنجم اردیبهشت‌ به صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

عضویت ۶۰ شهر در نخستین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز در آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با تاکید بر نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در شهرهای خلاق گفت: در شاخص شهرهای خلاق متغیرها و مولفه هایی مطرح است که در آن ها جایگاه فرهنگ و هنر اساسی و مهم است و نمی توانیم ...

شبکه شهرهای خلاق و هنر؛ دروازه‌ای بزرگ برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر

ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در گفت وگو با ستاد خبری شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اظهار داشت: با وجود همه‌گیری کرونا، خوشبختانه استقبال از رویداد شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بسیار قابل‌ توجه ...

پیوستن میبد، تفت و یزد به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

مجید جوادیان زاده افزود: دبیرخانه علمی جشنواره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با ارزیابی شاخص های شهرهای یادشده را انتخاب کرد که این مایه افتخار استان است. وی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فر...

انتخاب چهار شهر خلاق فرهنگی و هنری از خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اعلام این خبر گفت: برگزیدگان نخستین دوره «شبکه‎ شهرهای خلاق» یکشنبه، پنجم اردیبهشت‌ به صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

عضویت ۶۰ شهر در نخستین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز در آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با تاکید بر نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در شهرهای خلاق گفت: در شاخص شهرهای خلاق متغیرها و مولفه هایی مطرح است که در آن ها جایگاه فرهنگ و هنر اساسی و مهم است و نمی توانیم ...

شبکه شهرهای خلاق و هنر؛ دروازه‌ای بزرگ برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر

ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در گفت وگو با ستاد خبری شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اظهار داشت: با وجود همه‌گیری کرونا، خوشبختانه استقبال از رویداد شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بسیار قابل‌ توجه ...

پیوستن میبد، تفت و یزد به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

مجید جوادیان زاده افزود: دبیرخانه علمی جشنواره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با ارزیابی شاخص های شهرهای یادشده را انتخاب کرد که این مایه افتخار استان است. وی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فر...

انتخاب چهار شهر خلاق فرهنگی و هنری از خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اعلام این خبر گفت: برگزیدگان نخستین دوره «شبکه‎ شهرهای خلاق» یکشنبه، پنجم اردیبهشت‌ به صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

عضویت ۶۰ شهر در نخستین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز در آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با تاکید بر نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در شهرهای خلاق گفت: در شاخص شهرهای خلاق متغیرها و مولفه هایی مطرح است که در آن ها جایگاه فرهنگ و هنر اساسی و مهم است و نمی توانیم ...

شبکه شهرهای خلاق و هنر؛ دروازه‌ای بزرگ برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر

ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در گفت وگو با ستاد خبری شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اظهار داشت: با وجود همه‌گیری کرونا، خوشبختانه استقبال از رویداد شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بسیار قابل‌ توجه ...

پیوستن میبد، تفت و یزد به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

مجید جوادیان زاده افزود: دبیرخانه علمی جشنواره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با ارزیابی شاخص های شهرهای یادشده را انتخاب کرد که این مایه افتخار استان است. وی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فر...

انتخاب چهار شهر خلاق فرهنگی و هنری از خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اعلام این خبر گفت: برگزیدگان نخستین دوره «شبکه‎ شهرهای خلاق» یکشنبه، پنجم اردیبهشت‌ به صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

عضویت ۶۰ شهر در نخستین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز در آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با تاکید بر نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در شهرهای خلاق گفت: در شاخص شهرهای خلاق متغیرها و مولفه هایی مطرح است که در آن ها جایگاه فرهنگ و هنر اساسی و مهم است و نمی توانیم ...

شبکه شهرهای خلاق و هنر؛ دروازه‌ای بزرگ برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر

ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در گفت وگو با ستاد خبری شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اظهار داشت: با وجود همه‌گیری کرونا، خوشبختانه استقبال از رویداد شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بسیار قابل‌ توجه ...

Notice: Undefined variable: tab6 in /home/creativ6/public_html/wp-content/themes/shahrdari6/index.php on line 595

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/creativ6/public_html/wp-content/themes/shahrdari6/index.php on line 595
نقشه آدرس پستی

اطلاعات تماس با ما

آدرس١: تهران، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان فجر، نبش كوچه كيهان، ساختمان فجر
تلفن: ٨٨٣١٨٦٥٨-٠٢١
دورنگار: ٨٨٣١٨٦٥٢-٠٢١
كدپستى: ١٥٨٩٧٤٣١١١

آدرس ٢:
تهران، جنب تالار وحدت، معاونت هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، طبقه دوم
تلفن: ٦٦٧٠٥١٠١-٠٢١ داخلى ٤١٨

Template Design:Dima Group